Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Kontaktní formuláře

Vyplněním a odesláním formuláře výslovně souhlasíte s tím, abychom my, YANE SYSTEMS, s.r.o., IČO 27622908, vedená pod spisovou značkou Spisová značka C 119588 vedená u Městského soudu v Praze, sídlem č.p. 243, 280 02 Býchory, uchovávali a zpracovával mé níže uvedené osobní údaje v nezbytném rozsahu, zejména pro účely zodpovězení dotazů, kontaktu se zákazníkem, zaslání vyžádané cenové kalkulace, zúčtování služeb, vedení účetnictví atp.

Výslovně souhlasíte s tím, abychom uchovávail a zpracovávali zejména:

  • Vaši e-mailovou adresu za účelem kontaktu s klientem
  • Vaše jméno a příjmení za účelem kontaktu s klientem
  • telefonní číslo (zejména za účelem okamžité komunikace)

Jsem si vědom/-a, že mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po subjektu YANE SYSTEMS, s.r.o. informaci, jaké mé osobní údaje uchovává a zpracovává
  • požadovat po subjektu YANE SYSTEMS, s.r.o. aktualizaci nebo opravu osobních údajů
  • požadovat po subjektu YANE SYSTEMS, s.r.o. výmaz mých osobních údajů

Analytika

Webové stránky Yanesystems.cz používají běžné diagnostické nástroje a to zejména službu Google Analytics, a Google Search Console. Veškeré údaje jsou anonymizované a používají se jen pro vyhodnocování provozu webových stránek.